Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 13, văn bản 1 đến 50 trong 605 văn bản.
466/UBND - KTN 22/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
446/UBND - KTN 21/01/2019 Thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
448/UBND - KGVX 21/01/2019 Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và Quyết định số 7562 ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế
391/UBND - KTN 17/01/2019 Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ
349/UBND - KTTH 16/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
353/UBND - KTN 16/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
298/UBND - KTN 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 52/2018/TT-BCT ngày 25/11/2018 của Bộ Công Thương
311/UBND - KTN 15/01/2019 V/v thực hiện Quyết định số 4894/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
312/UBND - KTN 15/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19/12/2018 của Bộ Công Thương
322/UBND - KTN 15/01/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
323/UBND - TH 15/01/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
267/UBND - NC 14/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP
292/UBND - KTN 14/01/2019 V/v thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
293/UBND - KTN 14/01/2019 V/v thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
204/UBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính
205/UBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính
173/UBND - KTTH 09/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính
174/UBND - KTTH 09/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải
175/UBND - KTTH 09/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
159/UBND - KTN 08/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ
169/UBND - KTTH 08/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính
108/UBND - KTN 05/01/2019 Thực hiện Thông tư số 120/2018/TT-BTC ngày 10/12/2018 của Bộ Tài chính
60/UBND - KTTH 04/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính
70/UBND - KTN 04/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
15/UBND - KGVX 03/01/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ
32/UBND - KTTH 03/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính
34/UBND - KTTH 03/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính
35/UBND - KTTH 03/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-NHNN ngày 26/12/2018
40/UBND-KTN 03/01/2019 V/v thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
50/UBND - NC 03/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP
7425/UBND - KTTH 20/12/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7415/UBND - KTN 19/12/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7292/UBND - NC 13/12/2018 Tra cứu, thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ
7235/UBND - KTTH 11/12/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân tộc
7192/UBND - KGVX 10/12/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7193/UBND - KGVX 10/12/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7198/UBND - KTTH 10/12/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư 85/2018/TT-BTC, Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
7202/UBND - KSTTHC 10/12/2018 V/v thực hiện Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh
7210/UBND - KTTH 10/12/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính
7214/UBND - KGVX 10/12/2018 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7161/UBND - KSTTHC 07/12/2018 V/v thực hiện Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh
7104/UBND - KTN 05/12/2018 V/v thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
7115/UBND - KTN 05/12/2018 thực hiện Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ
7087/UBND - KTN 04/12/2018 V/v giới thiệu các văn bản mới của Bộ Công Thương
7097/UBND - NC 04/12/2018 V/v thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự
7044/UBND - KTN 03/12/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
6995/UBND - KTTH 30/11/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính
6968/UBND - KTTH 29/11/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6937/UBND - KTN 28/11/2018 thực hiện Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải
6941/UBND - KTN 28/11/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương và giao nhiệm vụ tham mưu báo cáo Bộ, ngành Trung ương về xuất, nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu Đắc Ốc, huyện Nam Giang

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn