Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 14, văn bản 1 đến 50 trong 689 văn bản.
2693/UBND - KTTH 16/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ
2703/UBND - NC 16/05/2019 V/v tra cứu Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2704/UBND - NC 16/05/2019 V/v triển khai Kế hoạch của Chính phủ về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
2534/UBND - KTTH 09/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2504/VPUBND - KTTH 08/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính
2506/UBND - KGVX 08/05/2019 V/v triển khai Nghị định 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2479/UBND - KTN 07/05/2019 V/v thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 04/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2436/UBND - KTN 06/05/2019 Giới thiệu Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thươg
2351/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính
2355/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính
2357/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính
2383/UBND - NC 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg
2384/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính
1270/QĐ - UBND 02/05/2019 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào trung tâm xã Axan nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) .
2294/UBND - KTN 26/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương
2300/UBND - KTN 26/04/2019 Giới thiệu Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ
2242/UBND - KTN 24/04/2019 V/v thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2243/UBND - KTN 24/04/2019 V/v thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
2133/UBND - KTTH 19/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
2053/UBND - KTN 17/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2054/UBND - KTN 17/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1980/UBND - KTTH 12/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1999/UBND - KGVX 12/04/2019 V/v giới thiệu Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ
1926/UBND - KTTH 10/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày13/3/2019 của Bộ Tài chính
1893/UBND - KTTH 09/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
1840/UBND - KTTH 05/04/2019 V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
1712/UBND - KTN 01/04/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 27/3/2019 của Ủy ban Dân tộc
1713/UBND - KTN 01/04/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
1718/UBND - KTN 01/04/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ Công Thương
1719/UBND - KTN 01/04/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương
1497/UBND - KTN 22/03/2019 thực hiện Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
1394/UBND - KTN 19/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

1312/UBND - KTTH 14/03/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính
1313/UBND - KTTH 14/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính
1299/UBND - KTN 13/03/2019 V/v thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
1300/UBND - KTN 13/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
1301/UBND - KTN 13/03/2019 V/v thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BCT ngày 04/3/2019 của Bộ Công Thương
1198/UBND - KTN 08/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương
707/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2” tỉnh Quảng Nam năm 2019
716/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt cập nhật, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (bổ sung hạng mục kè bảo vệ)
1183/UBND - KTN 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
615/QĐ - UBND 07/03/2019 Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn
1099/UBND - KGVX 05/03/2019 Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1108/UBND - KGVX 05/03/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
580/QĐ - UBND 05/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
1066/UBND - KGVX 04/03/2019 Giới thiệu Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
546/QĐ - UBND 28/02/2019 Phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu tái định cư đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (T13 - Giai đoạn 1), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (đợt 1)
499/QĐ - UBND 25/02/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Quảng Nam tại xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
954/UBND - KTTH 25/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18/01/2019 của Bộ Tài chính
921/UBND - NC 22/02/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn