Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 19, văn bản 1 đến 50 trong 907 văn bản.
298/UBND - KTN 16/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
302/UBND - KTTH 16/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính
305/UBND - KTN 16/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
271/KTN-UBND 15/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ
281/UBND - KTN 15/01/2020 Giới thiệu các Thông tư số 09/2019/TT-BXD, 10/2019/TT-BXD, 13/2019/TT-BXD, 14/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD, 17/2019/TT-BXD, 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
284/UBND - KTN 15/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
242/UBND - KTN 14/01/2020 V/v thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
230/UBND - KTN 13/01/2020 Thực hiện Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
196/KTTH-UBND 10/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1937/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
161/UBND - KTTH 09/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính
118/UBND - KTN 08/01/2020 Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính
38/UBND - KTN 06/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ phổ biến, thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
65/UBND - KTTH 06/01/2020 V/v tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
66/UBND - KTN 06/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-UBDT ngày 25/11/2019 của Ủy ban Dân tộc
68/UBND - KGVX 06/01/2020 Thực hiện giới thiệu Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
31/UBND - KTN 03/01/2020 Thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BGTVT ngày 16/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5/UBND - KTN 02/01/2020 Công văn giới thiệu Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ
7825/UBND - KTTH 30/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ
7838/UBND - KTTH 30/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương
7839/UBND - KTN 30/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7844/UBND - KTN 30/12/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc
7773/UBND - KTTH 26/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019
7774/UBND - KTTH 26/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 82/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019
7789/UBND - KGVX 26/12/2019 Giới thiệu Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7743/UBND - KTN 25/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7744/UBND - KTTH 25/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính
7749/UBND - KTN 25/12/2019 Giới thiệu và giao nhiệm vụ phổ biến, thực hiện Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải
7714/UBND - KTN 24/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019, Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương
7716/UBND - KTTH 24/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính
7675/UBND - KTN 23/12/2019 V/v thực hiện Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ
7609/UBND - KTN 19/12/2019 V/v Giới thiệu Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ
7554/UBND - KTTH 17/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính
7470/UBND - NC 12/12/2019 V/v tra cứu Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ
7477/UBND - KGVX 12/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
7417/UBND - KTTH 11/12/2019 V/v giới thiệu Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính
7430/UBND - KTN 11/12/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3989/QĐ - UBND 09/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7354/UBND - KTN 09/12/2019 V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ
7378/UBND - KTN 09/12/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7349/UBND - KGVX 06/12/2019 V/v thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-UBDT ngày 04/12/2019 của Ủy ban Dân tộc
7331/UBND - KTTH 05/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 03/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7333/UBND - KTTH 05/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP
7279/UBND - KTN 04/12/2019 V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
7212/UBND - KTTH 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công thương
7214/UBND - KTN 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công thương
7216/UBND - KTN 03/12/2019 V/v thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7231/UBND - KTN 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng
7163/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 26/11/2019
7168/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 của Chính phủ
7169/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn