Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 19, văn bản 1 đến 50 trong 932 văn bản.
764/UBND - KTN 20/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ
793/UBND - TH 20/02/2020 Giới thiệu Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020, số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao
684/UBND - KTN 14/02/2020 Giới thiệu Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng
639/UBND - KTTH 13/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ Tài chính
563/UBND - KTTH 07/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
564/UBND - KGVX 07/02/2020 Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường
568/UBND - KTN 07/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 3738/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương
572/UBND - KTN 07/02/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 442/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ
572/UBND-KTN 07/02/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ
499/UBND - KTN 04/02/2020 Công văn giới thiệu các Thông tư số 19/2019/TT-BXD, số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng
500/UBND - KTN 04/02/2020 V/v thực hiện Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
504/UBND - KTN 04/02/2020 V/v thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
474/UBND - KGVX 03/02/2020 Giới thiệu Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
481/UBND - KTTH 03/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ
484/UBND - NC 03/02/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ.
486/UBND - KTN 03/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
465/UBND - KTN 31/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
466/UBND - NC 31/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg
424/UBND - KTN 22/01/2020 Công văn giới thiệu Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 20/01/2019 của Bộ Xây dựng
394/UBND - KTN 21/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ phổ biến, thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
402/UBND - KTN 21/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
409/UBND - KTN 21/01/2020 V/v thực hiện Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ
359/UBND - TH 20/01/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
377/UBND - KTTH 20/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
379/UBND - KTN 20/01/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/01/2020 của Bộ Công Thương
298/UBND - KTN 16/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
302/UBND - KTTH 16/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính
305/UBND - KTN 16/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
271/KTN-UBND 15/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ
281/UBND - KTN 15/01/2020 Giới thiệu các Thông tư số 09/2019/TT-BXD, 10/2019/TT-BXD, 13/2019/TT-BXD, 14/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD, 17/2019/TT-BXD, 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
284/UBND - KTN 15/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
242/UBND - KTN 14/01/2020 V/v thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
230/UBND - KTN 13/01/2020 Thực hiện Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
196/KTTH-UBND 10/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1937/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
161/UBND - KTTH 09/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính
118/UBND - KTN 08/01/2020 Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính
38/UBND - KTN 06/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ phổ biến, thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
65/UBND - KTTH 06/01/2020 V/v tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
66/UBND - KTN 06/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-UBDT ngày 25/11/2019 của Ủy ban Dân tộc
68/UBND - KGVX 06/01/2020 Thực hiện giới thiệu Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
31/UBND - KTN 03/01/2020 Thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BGTVT ngày 16/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5/UBND - KTN 02/01/2020 Công văn giới thiệu Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ
7825/UBND - KTTH 30/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ
7838/UBND - KTTH 30/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương
7839/UBND - KTN 30/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7844/UBND - KTN 30/12/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc
7773/UBND - KTTH 26/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019
7774/UBND - KTTH 26/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 82/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019
7789/UBND - KGVX 26/12/2019 Giới thiệu Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7743/UBND - KTN 25/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn