Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 128, văn bản 1 đến 50 trong 6379 văn bản.
294/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
295/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.
296/UBND-TH 14/01/2022 Người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn
297/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND thị trấn Núi Thành
298/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v tham mưu thực hiện Báo cáo số 5268/BC-BQP ngày 30/12/2021 của Bộ Quốc phòng về sơ kết 06 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016-2021
299/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Phát triển và kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
300/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v giải quyết tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 01/2022
301/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v tham dự Hội thảo “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19”
302/UBND-TH 14/01/2022 V/v báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện các Đề án trong năm 2020, 2021 thuộc Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
303/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v phúc đáp Tờ trình số 15/TTr-SYT ngày 13/01/2022 của Sở Y tế
304/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An - Holiday do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương làm chủ đầu tư
305/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của dự án Thủy điện Tr’Hy do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng Lượng làm chủ đầu tư
306/UBND-TH 14/01/2022 V/v báo cáo số liệu thu ngân sách nhà nước 2021
307/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v uỷ quyền dự họp với Hội đồng Dân tộc Quốc hội Khoá XV
308/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v chuyển đơn của Công ty Cổ phần Giao thông công chính Tam Kỳ
309/UBND-KTN 14/01/2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
310/UBND-NCKS 14/01/2022 Nghiên cứu, tiếp thu Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
311/UBND-NCKS 14/01/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp
312/UBND-TD 14/01/2022 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hương
313/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của các địa phương
314/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn
315/UBND-KTN 14/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
316/UBND-KTN 14/01/2022 V/v bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp Đồng Dài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn
317/UBND-KTN 14/01/2022 V/v bổ sung ngành nghề cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình
318/UBND-TH 14/01/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình KT-XH tháng 01 năm 2022
319/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, bảo vệ thi công dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam
320/UBND-NCKS 14/01/2022 Triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
321/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
322/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v tuân thủ đề cương và quản lý thuốc trong Chương trình sử dụng thuốc molnupiravir có kiểm soát
323/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v ủy quyền tham gia tố tụng vụ án hành chính do ông Ngô Quang Vinh khởi kiện
324/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v thay người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án do bà Đỗ Thị Tạc khởi kiện
325/UBND-NCKS 14/01/2022 Thực hiện các Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp
54/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 52/UBND-BQL ngày 12/01/2022
55/VPUBND-HCTC 14/01/2022 Rà soát lại thành phần các tổ chức phối hợp liên ngành
56/CTr-VPUBND 14/01/2022 Công tác năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
58/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết Weatherplus tại Công văn số 02/2022/CV-WP
59/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 6 năm 2022
60/VPUBND-KGVX 14/01/2022 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Y tế
250/UBND-KTN 13/01/2022 V/v thuê đất để thực hiện Dự án xưởng chế biến hàng hải sản xuất khẩu tại thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình
251/UBND-NCKS 13/01/2022 V/v khẩn trương xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (lần 2)
252/UBND-KTN 13/01/2022 V/v triển khai dự án “Phát triển Chuỗi giá trị trồng rừng gỗ lớn bền vững theo tiêu chí FSC®, dựa trên mô mình nhóm liên kết, nhằm tăng thu nhập cho người dân trồng rừng và Công ty chế biến gỗ”
253/UBND-KTN 13/01/2022 V/v phương án đấu nối Nhà máy thủy điện An Điềm II vào lưới điện quốc gia
254/UBND-KTN 13/01/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2030 (lần 2)
255/UBND-KTN 13/01/2022 V/v triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản
256/UBND-KTN 13/01/2022 V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
257/UBND-KGVX 13/01/2022 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
260/UBND-KGVX 13/01/2022 V/v triển khai Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế
261/UBND-KGVX 13/01/2022 Triển khai chương trình Giáo dục ngoại khóa Tiếng Anh, giáo dục ngoại khóa định hướng STEM, giáo dục Khởi nghiệp tại các trường học trên địa bàn huyện Quế Sơn của Công ty TNHH Tư vấn giáo dục Teach For Viet Nam (TFV)
262/UBND-KTTH 13/01/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ
263/UBND-TD 13/01/2022 V/v chuyển đơn của ông Trương Văn Kỷ và bà Nguyễn Thị Thương (An Sơn)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn