Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 322, văn bản 1 đến 50 trong 16086 văn bản.
100/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v trình phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Lần 4)
101/VPUBND-NCKS 06/02/2023 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 và Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ
102/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v giải quyết đề nghị gia hạn thời gian sử dụng đất của Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Á
103/VPUBND-KTTH 06/02/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính
104/VPUBND-KGVX 06/02/2023 Tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam Lần thứ Nhất vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ
545/UBND-KTN 06/02/2023 V/v ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá ốp lát tại các khu vực Núi Tịnh và Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
546/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thuê bao dịch vụ các trạm đo khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2026
547/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thống nhất các thông số kỹ thuật Trạm biến áp nâng 10,5/110kV Nhà máy thủy điện Trà Linh 2
548/UBND-KTN 06/02/2023 V/v rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023
549/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
550/UBND-TD 06/02/2023 V/v hướng dẫn ông Lê Tấn Quy gửi đơn khiếu nại
551/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của bà Dương Thị Cậy
552/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Phỉ Luận
553/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương
555/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc thực hiện Công văn số 349/BNV-CQĐP ngày 03/02/2023 của Bộ Nội vụ
556/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ
557/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh
558/UBND-KTN 06/02/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức PPP
559/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP
560/UBND-TH 06/02/2023 Giao nhiệm các Sở, Ban, ngành khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 340-TB/TU ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy
561/UBND-NCKS 06/02/2023 v/v phúc đáp phúc đáp Tờ trình số 987/TTr-BDT ngày 07/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh
562/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 93/TTr-SNV ngày 16/01/2023 của Sở Nội vụ
564/UBND-KTN 06/02/2023 V/v xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Tiệp Như
565/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v chuẩn bị nội dung họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
566/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v khẩn trương báo cáo công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
567/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
568/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030
569/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
571/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v kiểm tra, xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
98/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v làm rõ thêm một số nội dung đề nghị thu hồi đất, giao đất cho Trường Mẫu giáo công lập Trúc Đào tại xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành
99/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa khu vực Dự án xây dựng thao trường bắn huấn luyện lực lượng vũ trang huyện Phú Ninh
535/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
536/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
538/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 394/VPCP-KTTH ngày 19/01/2023 của Văn phòng Chính phủ
539/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2022
540/UBND-KTN 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại Thông báo số 43/TB-UBDT ngày 09/01/2023 của Ủy ban Dân tộc
541/UBND-KTN 03/02/2023 V/v phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe
542/UBND-KTN 03/02/2023 V/v vận chuyển xăng dầu trên đường ven biển ĐT.603B và đường ĐT619 (Võ Chí Công).
543/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính
544/UBND-KGVX 03/02/2023 V/v cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
97/VPUBND-KTN 03/02/2023 V/v liên quan đến việc bổ sung ngành nghề tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình
503/UBND-KTN 02/02/2023 V/v thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
504/UBND-KTN 02/02/2023 V/v dự Hội nghị “Phổ biến các kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm”
505/UBND-TD 02/02/2023 V/v chuyển đơn của các ông, bà Trang Thanh Liêm, Trang Thị Thanh Nga, Trang Thị Ngọc Tuyết
506/UBND-TH 02/02/2023 V/v mời tham gia Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
508/UBND-KGVX 02/02/2023 V/v chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Quảng Nam
509/UBND-KGVX 02/02/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 124/TTr-SNV ngày 31/01/2023 của Trường Đại học Quảng Nam
510/UBND-KTN 02/02/2023 V/v Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
511/UBND-KTTH 02/02/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Sở Y tế
512/UBND-KTTH 02/02/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn