Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 26, văn bản 501 đến 550 trong 1266 văn bản.
974/UBND-KTTH 26/02/2021 V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh
929/UBND-KTN 25/02/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương
933/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
936/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
951/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021, số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021, số 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính
960/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính
961/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
963/UBND-TH 25/02/2021 Triển khai thực hiện Công văn số 881/VPCP-QHQT ngày 04/02/2021 của Văn phòng Chính phủ
970/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
217/VPUBND-KGVX 24/02/2021 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
914/UBND-KTN 24/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
921/UBND-KGVX 24/02/2021 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và công tác trẻ em năm 2021
909/UBND-KGVX 23/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
910/UBND-KGVX 23/02/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ
893/UBND-TH 22/02/2021 V/v triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021
201/VPUBND-KGVX 19/02/2021 Giới thiệu Quyết định số 209 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 153, 154, 155, 157, Báo cáo số 05 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 709, 712, 718 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
853/UBND-TH 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ
861/UBND-KTN 19/02/2021 V/v phổ biến, thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải
864/UBND-KTN 19/02/2021 V/v thực hiện Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ
867/UBND-TH 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
871/UBND-KTTH 19/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
873/UBND-KTTH 19/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính
884/UBND-KGVX 19/02/2021 Triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ
840/UBND-KTN 18/02/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương
842/UBND-KTN 18/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ
845/UBND-KTN 18/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ
197/VPUBND-KGVX 09/02/2021 Giới thiệu Quyết định số 04, 157, 169 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 129 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 48, 01, 02, 03, 04, Quyết định số 4786 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
815/UBND-KTTH 09/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính
816/UBND-KTTH 09/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTC ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính
824/UBND-KGVX 09/02/2021 Giới thiệu Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
182/VPUBND-KGVX 08/02/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
782/UBND-KGVX 08/02/2021 Tiếp tục thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch Covid-19
731/UBND-KGVX 05/02/2021 V/v dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 tại thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An
737/UBND-KTTH 05/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính, Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính
691/UBND-KTN 04/02/2021 V/v phổ biến, thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải
666/UBND-KTN 03/02/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm TTATGT
667/UBND-KTN 03/02/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 của Bộ Xây dựng
679/UBND-KTTH 03/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
160/VPUBND-KTTH 02/02/2021 V/v thực hiện Công văn số 996/BTC-QLG ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính
162/VPUBND-KGVX 02/02/2021 giới thiệu Quyết định số 38, 2200, 2205, 2238, 21, 36, 118, 127, 130 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06, 09, Quyết định số 3835, 3870, 3871 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 42, 43, 44, 45, 46, 47, Quyết định số 38, 60 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 124 của Bộ Giáo dục
639/UBND-NC 02/02/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ
611/UBND-KTTH 01/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
151/VPUBND-KGVX 29/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ
580/UBND-KTN 29/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ
121/VPUBND-KGVX 28/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
544/UBND-KTN 28/01/2021 V/v thực hiện Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
549/UBND-KTN 28/01/2021 V/v tổng kết thi hành Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ
550/UBND-KTN 28/01/2021 V/v thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
519/UBND-NC 27/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ Nội vụ
115/VPUBND-NC 26/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn