Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 30, văn bản 701 đến 750 trong 1497 văn bản.
4740/UBND-KTTH 27/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 56/2021/TT-BTC
4671/UBND-KGVX 24/07/2021 Tổng đài 1022 Quảng Nam giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
4664/UBND-KTTH 23/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính
4665/UBND-KTTH 23/07/2021 V/v giới thiệu và triển khai Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4586/UBND-KGVX 22/07/2021 V/v hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
4591/UBND-KTN 22/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 04/2021/TT-BCT ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
4532/UBND-KTN 21/07/2021 V/v thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4539/UBND-KTTH 21/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 55/2021/TT-BTC
4546/UBND-KGVX 21/07/2021 V/v thống nhất hướng dẫn áp dụng các biện pháp quản lý người ra/vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
4553/UBND-KGVX 21/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tường Chính phủ
4566/UBND-KTTH 21/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính
4494/UBND-KGVX 20/07/2021 V/v hướng dẫn, quản lý người ra/vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
4497/UBND-KTN 20/07/2021 V/v giới thiệu Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
4519/UBND-KTTH 20/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP
4440/UBND-KGVX 18/07/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4441/UBND-KGVX 18/07/2021 Phối hợp đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, nguyện vọng về quê.
4442/UBND-KGVX 18/07/2021 Phối hợp đón bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê
4443/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
4444/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
4314/UBND-KTTH 14/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 65/2021/NĐ-CP
4343/UBND-KTN 14/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4346/UBND-KTN 14/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4349/UBND-TH 14/07/2021 Tra cứu, thực hiện Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
4211/UBND-KTN 09/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ
4224/UBND-KTN 09/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng
4225/UBND-KTN 09/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng
4232/UBND-KTN 09/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng
935/VPUBND-KGVX 07/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 và Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ
4115/UBND-KTTH 06/07/2021 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính
4022/UBND-KTN 02/07/2021 V/v thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4049/UBND-KTTH 02/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021, số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021, số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021; Công văn số 6781/BTC-CST ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
921/VPUBND-NC 02/07/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ
922/VPUBND-NC 02/07/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
923/VPUBND-KGVX 02/07/2021 Giới thiệu Thông tư số 02, Quyết định số 874, Công văn số 2177, Báo cáo số 54 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 16, Báo cáo số 600 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3991/UBND-NC 01/07/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
3926/UBND-KGVX 30/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021
3807/UBND-NC 24/06/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
3773/UBND-NC 23/06/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
3725/UBND-KGVX 22/06/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 2787/QĐ-TTg ngày 05/6/2021của Bộ Y tế
859/VPUBND-KSTTHC 22/06/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 381/QĐ-VPCP ngày 18/6/2021 Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

CHƯA SCAN VB
3693/UBND-KTTH 21/06/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021 của Bộ Tài chính Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
3703/UBND-KTTH 21/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định 58/2021/NĐ-CP về quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
837/VPUBND-NC 17/06/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ
3557/UBND-KTTH 15/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
3578/UBND-KTN 15/06/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
3602/UBND-KTTH 15/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 của Chính phủ
3603/UBND-KTTH 15/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021, số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021, số 38/2021/TT-BTC ngày 31/5/2021, số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021, số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính
827/VPUBND-KGVX 15/06/2021 Giới thiệu Quyết định số 830 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1842, Báo cáo số 534 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo số 35, 36 của Bộ Thông tin và Truyền thông
831/VPUBND-KTTH 15/06/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021
3540/UBND-KTN 14/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn