Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 17 trong 21, văn bản 801 đến 850 trong 1028 văn bản.
3623/UBND-KTTH 02/07/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
3630/UBND-KTN 02/07/2020 V/v thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3550/UBND-KTTH 30/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020, số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính
3554/UBND-KTTH 30/06/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
3468/UBND-KTTH 26/06/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
3472/UBND-KGVX 26/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3033/BYT-KH-TC ngày 02/6/2020 của Bộ Y tế
3476/UBND-KTN 26/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3458/UBND-KTTH 25/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020, số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020, số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
3463/UBND-NC 25/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg
3421/UBND-KTTH 24/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
3350/UBND-NC 22/06/2020 V/v thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện nghèo
1652/QĐ - UBND 18/06/2020 Quyết định chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Nhà máy chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
225/TB-UBND 18/06/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
3229/UBND-KTN 12/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ
3183/UBND-KTTH 11/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
3195/UBND-KTN 11/06/2020 V/v thực hiện Công văn số 3064/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3160/UBND-KTN 10/06/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BCT ngày 08/6/2020 của Bộ Công Thương
3120/UBND-NC 09/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4333/VPCP-PL ngày 01/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
3127/UBND-NC 09/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3135/UBND-NC 09/06/2020 V/v tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
3048/UBND-KGVX 04/06/2020 V/v giới thiệu Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
3050/UBND-KGVX 04/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
2925/UBND-KTN 29/05/2020 V/v thực hiện Công văn số 2770/BTNMT-TCMT ngày 25/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2848/UBND-KTN 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ
2852/UBND-KTTH 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 39/2020/TT-BTC, số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính
2810/UBND-KTN 26/05/2020 V/v thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
831/VPUBND-KGVX 25/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2761/UBND-KTTH 22/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ Tài chính
2680/UBND-KTTH 19/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
2664/UBND-KTN 18/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương
2665/UBND-KTN 18/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2571/UBND-KTN 11/05/2020 V/v thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2536/UBND-KTN 08/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2508/UBND-KGVX 07/05/2020 V/v triển khai Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2359/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2360/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2361/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2362/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2363/UBND-KTTH 28/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020, số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
2221/UBND-KTN 22/04/2020 Giới thiệu Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng
2226/UBND-KGVX 22/04/2020 Giới thiệu Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
2228/UBND-KGVX 22/04/2020 Giới thiệu Thông báo số 139/TB-VPCP và giao nhiệm vụ thực hiện
2236/UBND-KTN 22/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ
2248/UBND-KTTH 22/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
2249/UBND-KTTH 22/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
2168/UBND-KTN 20/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Quyết định số 216 và 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN ngày 16/4/2020 của Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN
2184/UBND-KTN 20/04/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ Công Thương
2192/UBND-KTN 20/04/2020 V/v thực hiện Quyết định số 962/QĐ-BTNMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2128/UBND-KTN 17/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ
2129/UBND-KTN 17/04/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020 của Bộ Công Thương

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn