Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 17 trong 30, văn bản 801 đến 850 trong 1455 văn bản.
3725/UBND-KGVX 22/06/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 2787/QĐ-TTg ngày 05/6/2021của Bộ Y tế
3693/UBND-KTTH 21/06/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021 của Bộ Tài chính Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
3703/UBND-KTTH 21/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định 58/2021/NĐ-CP về quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
3557/UBND-KTTH 15/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
3578/UBND-KTN 15/06/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
3602/UBND-KTTH 15/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 của Chính phủ
3603/UBND-KTTH 15/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021, số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021, số 38/2021/TT-BTC ngày 31/5/2021, số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021, số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính
3540/UBND-KTN 14/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3498/UBND-TH 11/06/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ
3506/UBND-KTTH 11/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3400/UBND-KTTH 08/06/2021 V/v khẩn trương tham mưu điều chỉnh các Quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
3405/UBND-KTN 08/06/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
3406/UBND-KTN 08/06/2021 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh
3407/UBND-KTN 08/06/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
3415/UBND-KTTH 08/06/2021 V/v tham mưu triển khai Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3427/UBND-KGVX 08/06/2021 Thứ tự đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2
3430/UBND-KGVX 08/06/2021 V/v sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
3431/UBND-KGVX 08/06/2021 V/v không tụ tậm xem bóng đá để phòng chống dịch bệnh COVID-19
3390/UBND-KTN 07/06/2021 V/v thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3395/UBND-KGVX 07/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết địnhsố 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021
của Thủ tướng Chính phủ
3396/UBND-KGVX 07/06/2021 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021 trên địa bàn tỉnh
3340/UBND-KTN 04/06/2021 V/v thực hiện Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
3369/UBND-KTTH 04/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính
3320/UBND-KTTH 03/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 56/2021/NĐ-CP
3321/UBND-NC 03/06/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế
3292/UBND-KTTH 02/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ
3294/UBND-KTTH 02/06/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính
3262/UBND-KGVX 01/06/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
3221/UBND-KGVX 31/05/2021 Triển khai các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát y tế người từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
3223/UBND-TH 31/05/2021 V/v lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
3238/UBND-KTN 31/05/2021 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025
3239/UBND-KTN 31/05/2021 V/v thực hiện Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3245/UBND-KGVX 31/05/2021 Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa
3209/UBND-KTTH 28/05/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính
3142/UBND-KGVX 26/05/2021 Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
3088/UBND-KGVX 25/05/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
3047/UBND-KGVX 24/05/2021 Thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2021
3035/UBND-KGVX 22/05/2021 V/v hướng dẫn tạm thời xác định đối tượng cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
3011/UBND-KTTH 21/05/2021 V/v kinh phí mua xe máy trang bị cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3013/UBND-KSTTHC 21/05/2021 V/v khẩn trương hoàn thành sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử, triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3016/UBND-KTTH 21/05/2021 V/v thu phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
2983/UBND-KTN 20/05/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng
2995/UBND-KTN 20/05/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng
2998/UBND-KTN 20/05/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2999/UBND-KTN 20/05/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
2932/UBND-KTTH 19/05/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
650/VPUBND-HCTC 13/05/2021 triển khai khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
2734/UBND-KTN 12/05/2021 V/v triển khai tổng kết thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ
2754/UBND-KTN 12/05/2021 V/v thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải
2756/UBND-TH 12/05/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn