Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 22, văn bản 1 đến 50 trong 1053 văn bản.
1138/VPUBND-NC 03/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA
4307/UBND-TH 30/07/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX.
4252/UBND-KTN 29/07/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1949/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công Thương
4266/UBND-KTN 29/07/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh
4283/UBND-KTN 29/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
4294/UBND-KTN 29/07/2020 V/v thực hiện Công văn số 974/TTg-NN ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4197/UBND-KTN 24/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020
4142/UBND-KTN 23/07/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
4129/UBND-KTTH 22/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
4109/UBND-NC 21/07/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ
4112/UBND-KTN 21/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ
4028/UBND-KTN 20/07/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
4014/UBND-KTTH 17/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ
4015/UBND-KTTH 17/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội
3983/UBND-KTTH 16/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính
3911/UBND-KTN 14/07/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3871/UBND-KTTH 13/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
3834/UBND-NC 10/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 73/2020/NĐ-CP, Nghị định số 75/2020/NĐ-CP và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3767/UBND-KTN 09/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương
3784/UBND-NC 09/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3700/UBND-KTN 07/07/2020 V/v thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1797/QĐ - UBND 06/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp (trừ phân khu 1) tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
3690/UBND-KGVX 06/07/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
3691/UBND-KTN 06/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
3692/UBND-KTN 06/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
3623/UBND-KTTH 02/07/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
3630/UBND-KTN 02/07/2020 V/v thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3550/UBND-KTTH 30/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020, số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính
3554/UBND-KTTH 30/06/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
3468/UBND-KTTH 26/06/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
3472/UBND-KGVX 26/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3033/BYT-KH-TC ngày 02/6/2020 của Bộ Y tế
3476/UBND-KTN 26/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3458/UBND-KTTH 25/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020, số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020, số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
3463/UBND-NC 25/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg
3421/UBND-KTTH 24/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
3350/UBND-NC 22/06/2020 V/v thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện nghèo
1652/QĐ - UBND 18/06/2020 Quyết định chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Nhà máy chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
225/TB-UBND 18/06/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
3229/UBND-KTN 12/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ
3183/UBND-KTTH 11/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
3195/UBND-KTN 11/06/2020 V/v thực hiện Công văn số 3064/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3160/UBND-KTN 10/06/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BCT ngày 08/6/2020 của Bộ Công Thương
3120/UBND-NC 09/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4333/VPCP-PL ngày 01/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
3127/UBND-NC 09/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3135/UBND-NC 09/06/2020 V/v tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
3048/UBND-KGVX 04/06/2020 V/v giới thiệu Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
3050/UBND-KGVX 04/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
2925/UBND-KTN 29/05/2020 V/v thực hiện Công văn số 2770/BTNMT-TCMT ngày 25/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2848/UBND-KTN 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ
2852/UBND-KTTH 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 39/2020/TT-BTC, số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn