Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 23, văn bản 1 đến 50 trong 1105 văn bản.
4/CĐ-UBND 17/09/2020 CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó Bão số 5 và tình hình mưa lũ
5415/UBND-NC 16/09/2020 V/v giới thiệu, giao nhiệm vụ thực hiện các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ
5432/UBND-KTTH 16/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 3/9/2020 của Bộ Tài chính
5438/UBND-KTTH 16/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ
1365/VPUBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5379/UBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
1346/VPUBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 1292, 1294, 1321 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20, 21, 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 27, Kế hoạch số 681 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5320/UBND-KTN 11/09/2020 V/v giới thiệu các Thông tư của Bộ Công Thương
5328/UBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5329/UBND-KGVX 11/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
5330/UBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
5334/UBND-KTTH 11/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5253/UBND-KTN 09/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-BCT ngày 07/9/2020 của Bộ Công Thương
1317/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg
1319/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ
5171/UBND-KTTH 04/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính
5111/UBND-KTN 03/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương
5087/UBND-KTN 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5101/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
5102/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ
5103/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính
5017/UBND-KTN 28/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
5018/UBND-KTN 28/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 99/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4954/UBND-KTTH 26/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ
4948/UBND-TH 25/08/2020 Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4818/UBND-KTN 20/08/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU
1230/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 13, 14, 15 và Quyết định số 1246 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1231/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 84 của Chính phủ; Quyết định số 20, 809, 1191, 1189 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03, 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1232/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1233/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4794/UBND-KGVX 19/08/2020 Giới thiệu Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN và giao nhiệm vụ thực hiện
4795/UBND-KGVX 19/08/2020 Giới thiệu Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
4802/UBND-KTN 19/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4762/UBND-KTTH 18/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4763/UBND-KTTH 18/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4768/UBND-KTTH 18/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT
ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4769/UBND-NC 18/08/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ
4734/UBND-KTTH 17/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 10/8/2020 của Bộ Tài chính
4672/UBND-KTN 12/08/2020 V/v thực hiện Quyết định số 2133/QĐ-BCT ngày 11/8/2020 của Bộ Công Thương
1183/VPUBND-KGVX 11/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-TTg
4578/UBND-TH 10/08/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1152/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
1155/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khen thưởng Dân quân tự vệ
4480/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4484/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng
4488/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4501/UBND-KTTH 06/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4509/UBND-KTN 06/08/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4512/UBND-KTN 06/08/2020 V/v thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
295/TB-UBND 05/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn