Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 54, văn bản 1 đến 50 trong 2679 văn bản.
6244/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
6245/UBND-TH 17/09/2021 Giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Nam (Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam)
6246/UBND-KTN 17/09/2021 V/v kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, GPMB tại vị trí nút giao QL40B với đường dẫn vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Km13+765-Km14+200 QL40B)
6247/UBND-KGVX 17/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
6248/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v xây dựng ứng dụng, tham mưu hướng dẫn triển khai cấp Giấy đi đường QRCode
6250/UBND-KTN 17/09/2021 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng
6251/UBND-KTN 17/09/2021 V/v đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện các Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng
6252/UBND-KTN 17/09/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2021-2030
6253/UBND-TH 17/09/2021 V/v cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
6258/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC
6259/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 287/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
6260/UBND-KTN 17/09/2021 V/v thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 10/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
6261/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép công nhân, kỹ thuật các tỉnh phía Nam đến làm việc tại Quảng Nam
6262/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép chuyên gia từ Hà Nội vào Quảng Nam
6263/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Quảng Nam
6265/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép công dân ra vào tỉnh Quảng Nam để sinh con và đi học
6266/UBND-KTN 17/09/2021 V/v kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty Giày Rieker Việt Nam
6267/UBND-KTN 17/09/2021 V/v tăng cường công tác quản lý công nhân tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khi thực hiện “2 tại chỗ”, ‘1 cung đường 2 điểm đến” trong phòng, chống dịch Covid-19
6269/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép nhân sự đoàn VBA về lại Quảng Nam
6270/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v tạo điều kiện cho nhân sự Công ty TNHH MTV Xây dựng Chu Lai - Trường Hải di chuyển từ tỉnh Quảng Nam đến Gia Lai để thực hiện dự án
6271/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v tạo điều kiện cho nhân sự Công ty TNHH MTV Xây dựng Chu Lai - Trường Hải di chuyển từ tỉnh Quảng Nam vào Bình Định để thực hiện dự án
6272/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v tạo điều kiện cho nhân sự Công ty TNHH MTV Xây dựng Chu Lai - Trường Hải di chuyển từ tỉnh Quảng Nam vào An Giang để thực hiện dự án
6273/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v tạo điều kiện cho nhân sự Công ty TNHH MTV Xây dựng Chu Lai - Trường Hải di chuyển từ tỉnh Quảng Nam đến Đắk Lắk để thực hiện dự án
6274/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép công dân đón con từ thành phố Cần Thơ về Quảng Nam để chữa bệnh
6275/UBND-KGVX 17/09/2021 Tạo điều kiện cho 03 chuyên gia về hệ thống tự động, hệ thống cấp nước từ thành phố Đà Nẵng đến Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam - Quảng Nam làm việc
6276/UBND-KGVX 17/09/2021 Tạo điều kiện cho lãnh đạo Công ty Hà An vào khách sạn KOI Resort & Spa Hội An để làm việc
6277/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép công dân về tỉnh Quảng Nam để tiêm phòng vắc xin Covid-19
6278/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho phép đoàn đưa tang từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Quảng Nam
6284/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu lập kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024 và năm 2022 (lần 02)
6285/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân 8 tháng, dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2021, cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021
6286/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho công dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam
6287/UBND-KTN 17/09/2021 V/v báo cáo số tiền dịch vụ môi trường rừng còn dư giai đoạn 2018 trở về trước
6288/UBND-KTN 17/09/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025”
6289/UBND-KTN 17/09/2021 V/v góp ý Đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
6290/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v thống nhất chưa thực hiện thu phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone năm 2021
6291/UBND-NC 17/09/2021 Về việc tham mưu ban hành văn bản
6292/UBND-KTN 17/09/2021 V/v kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục đầu tư dự án Khu phố chợ Chiên Đàn tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
6293/UBND-KTN 17/09/2021 V/v thỏa thuận địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Núi Thành.
6294/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho công dân di chuyển lên tỉnh Đăk Lăk để đón người nhà là bệnh nhân
6295/UBND-KTN 17/09/2021 V/v công tác đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trong điều kiện ảnh hưởng của bão, lụt và dịch bệnh Covid-19
6296/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v khẩn trương tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện, Quy định về quyết toán các dự án đầu tư xây dựng: khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh
6297/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v tham mưu quy định hệ số sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
6298/UBND-KTN 17/09/2021 V/v thực hiện Công văn số 147/UBATGTQG ngày 13/9/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
6299/UBND-KTN 17/09/2021 V/v lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
6300/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 75/2021/TT-BTC
6301/UBND-KGVX 17/09/2021 V/v cho công dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam
6302/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74/2018/TT-BTC
6303/UBND-KTTH 17/09/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1663/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước
1273/VPUBND-HCTC 16/09/2021 V/v cử công chức tham gia Hội đồng theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.
1276/VPUBND-KTN 16/09/2021 V/v bán đấu giá cây giống sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi cho doanh nghiệp

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn