Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 9 trong 23, văn bản 401 đến 450 trong 1123 văn bản.
6192/UBND-TH 21/10/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
6108/UBND-NC 19/10/2020 Giới thiệu Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5948/UBND-KTTH 12/10/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020, số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính
5819/UBND -TH 06/10/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao
5822/UBND-KTN 06/10/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ
5779/UBND-KTN 05/10/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương
5783/UBND-NC 05/10/2020 Giới thiệu Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5796/UBND-TH 05/10/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững
5716/UBND-KTN 01/10/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5677/UBND-KTN 29/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 24/2020/TT-BCT ngày 18/9/2020 của Bộ Công Thương
5648/UBND-KTTH 28/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính
5649/UBND-KTTH 28/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
5608/UBND-KTTH 25/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5624/UBND-KTTH 25/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ
5593/UBND-NC 24/09/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5527/UBND-KTN 22/09/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 2449/QĐ-BCT ngày 17/9/2020 của Bộ Công Thương
5543/UBND-KTN 22/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5504/UBND-NC 21/09/2020 V/v giới thiệu giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nghị định số 110/2020/NĐ-cp
4/CĐ-UBND 17/09/2020 CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó Bão số 5 và tình hình mưa lũ
5415/UBND-NC 16/09/2020 V/v giới thiệu, giao nhiệm vụ thực hiện các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ
5432/UBND-KTTH 16/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 3/9/2020 của Bộ Tài chính
5438/UBND-KTTH 16/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ
1365/VPUBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5379/UBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
1346/VPUBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 1292, 1294, 1321 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20, 21, 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 27, Kế hoạch số 681 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5320/UBND-KTN 11/09/2020 V/v giới thiệu các Thông tư của Bộ Công Thương
5328/UBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5329/UBND-KGVX 11/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
5330/UBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
5334/UBND-KTTH 11/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5253/UBND-KTN 09/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-BCT ngày 07/9/2020 của Bộ Công Thương
1317/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg
1319/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ
5171/UBND-KTTH 04/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính
5111/UBND-KTN 03/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương
5087/UBND-KTN 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5101/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
5102/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ
5103/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính
5017/UBND-KTN 28/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
5018/UBND-KTN 28/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 99/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4954/UBND-KTTH 26/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ
4948/UBND-TH 25/08/2020 Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4818/UBND-KTN 20/08/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU
1230/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 13, 14, 15 và Quyết định số 1246 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1231/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 84 của Chính phủ; Quyết định số 20, 809, 1191, 1189 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03, 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1232/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1233/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4794/UBND-KGVX 19/08/2020 Giới thiệu Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN và giao nhiệm vụ thực hiện
4795/UBND-KGVX 19/08/2020 Giới thiệu Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn